Lättläst Teckenspråk
Facebook

Studiehandledning på modersmål

Projektet innebär att Gysam tillhandahåller studiehandledning på modersmål via nätet till elever som inte har svenska som första språk. Syftet är att de nätbaserade verktygen ska överbrygga geografiska hinder för ett effektivare resursutnyttjande. 

Under 2017 och 2018 har vi och har haft studiehandledning på följande språk:

Somaliska, farsi/dari, persiska, serbiska, turkiska, tigrinja, thailändska, svenska och  ryska. Det finns möjlighet att få studiehandledning i arabiska, kurdiska, engelska och azerbadzjanska bland befintliga studiehandledare, men vi anställer givetvis studiehandledare efter behov och på förfrågan om andra språk och ämnen.

Handledningen ges i nuläget i  ämnenasvenska, matematik, historia, religion, samhällskunskap, astronomi, fysik, ekonomi, naturkunskap och medicin.

Detta fördelat på gymnasieskolor i Falun (2 st), Borlänge (2 st), Ludvika, Malung-Sälen, Säter och en högstadieskola i Mockfjärd.

Det är just nu 18 studiehandledare som finns spridda från Skåne i söder upp till mellersta Sverige. 

Har ni behov av andra språk eller ämnen försöker vi lösa det. Kontakta oss så snart ni ser ett behov då det kan ta lite tid att komma igång på grund av administration och planering för studiehandledare och elev.

År 1997 infördes i grundskole- och gymnasieförordningen rättigheter för ungdomar från andra kulturer att få studiehandledning på modersmålet. Inom Gysams medlemskommuner kan det vara svårt att hitta kvalificerade studiehandledare. Vi hoppas att genom att samordna mellan flera kommuner ska ämnes- och yrkesutövande personer med kunskap i främmande språk lättare att kunna rekryteras.  

Projektets mål och syfte under 2018 är att:


Vi arbetar för att kunna möta skolornas behov av studiehandledning, oavsett vilket ämne eller språk det gäller.

-  Höjd måluppfyllelse för att öka invandrarelevernas möjligheter till framtida yrkesval

 -  Främja samverkan och samarbete mellan kommunerna i länet för likvärdig utbildning

 -  Ta till vara den resurs som de flerspråkiga ungdomarna utgör för länet  
 
Under 2018 kommer kostnaden att variera mellan 220-290 kr per studiehandledd timma beroende på vilken lärare som undervisar.

Projektledare är Inger Lindqvist. Falun Borlänge regionen är från januari 2017 projektägare och ansvarig för styrning och genomförande av projektet.
Projektet pågår just nu till 2018-12-31.

Kontakt

För mer information angående detta projekt kontakta projektledaren via mail (säkrast) inger.lindqvist@fbregionen.se eller telefon 070-646 04 03.

Rutiner för beställning av studiehandledning